Kup książkę

Władza i polityka we wczesnym Średniowieczu

ISBN:
Liczba stron:
Rok wydania: 2000
Wydania:

Przemysław Urbańczyk

Opublikował ponad 400 prac, w tym 12 książek: np. Medieval Arctic Norway (1992), Trudne początki Polski (2008, nagroda KLIO I st.), Mieszko Pierwszy Tajemniczy (2012, nagroda MNiSW), Zanim Polska została Polską (2015, nominacja do Nagrody im. J. Giedroycia). Jest redaktorem pięciotomowego opracowania o pradziejach ziem polskich The past societies. Polish lands the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (2017) oraz zaplanowanej na 18 tomów serii Origines Polonorum.

Książka jest efektem badań nad wczesną historią północnej części Europy Środkowej. Okresem decydującym dla formowania się struktury geopolitycznej i różnicowania kulturowego była druga połowa pierwszego tysiąclecia naszej ery, kiedy to po niespokojnych czasach Wielkiej Wędrówki na terenach znajdujących się pomiędzy bezpośrednim zasięgiem dwóch supermocarstw: Imperium Karolingów oraz Imperium Bizantyjskim, wyłoniły się nowe organizacje terytorialne. Przywódcom, którzy zwyciężyli w rywalizacji o dominację, udało się umocnić swą potęgę i przekształcić opanowane terytoria w państwa. Dynastie w Czechach, Polsce, na Rusi i Węgrzech znalazły dla siebie "nisze" geopolityczne i rozpoczęły proces formowania narodów.

Celem pracy jest ukazanie specyfiki sceny regionalnej w powiązaniu z procesami zachodzącymi na całym kontynencie.

W książce oprócz ogólnych rozważań teoretycznych znalazły się rozdziały poświęcone szczegółowym kwestiom dotyczącym kształtowania się organizmów państwowych, a wśród nich kwestiom takim, jak :

  • początki formowania się państw jako proces wzajemnego oddziaływania nacisków różnych sfer struktury władzy społecznej;
  • długoterminowy proces kształtowania się geopolitycznej, kulturalnej i etnicznej struktury regionu, przedstawiony w kontekście antropologicznym i archeologicznym;
  • zagadnienie wpływu Gotów na obszarach Europy środkowowschodniej, nie tylko w kontekście ekspansji demograficznej, lecz także w świetle przekształceń kulturowych i budowania tradycji wielokulturowości;
  • rola i funkcje politeistycznych religii pogańskich w społeczeństwach przed ukształtowaniem się systemów państwowych;
  • proces przechodzenia na religię chrześcijańską jako wynik konfliktu ideologicznego pomiędzy egalitarną tradycją plemienną a potrzebą scentralizowanej organizacji wczesnych organizmów państwowych;
  • ważna rola Kościoła we wczesnym okresie formowania się państwowości, ze względu na to, że był jedyną organizacją obejmującą swym zasięgiem cały kontynent i mógł zapewnić środki biurokratyczne potrzebne do umacniania władzy niepodzielnej.