Kup książkę

Modernizacja Polski

Polityki rządowe w latach 1918-2004

ISBN: 978-83-231-2950-9
Liczba stron: 336
Rok wydania: 2013
Wydania: 1

Wojciech Musiał

(ur. 1980), tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011 obronił pracę doktorską Polska transformacja w świetle teorii modernizacyjnych, która jest podstawą prezentowanej książki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim metodologii badań, teorii polityki oraz zmiany społecznej. Autor artykułów poświęconych społecznemu wymiarowi rewolucji cyfrowej i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz teorii modernizacji. Współpracownik zespołu badawczego Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce.

Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004 to pierwsza w polskiej literaturze monograficzna próba uchwycenia procesów modernizacji ostatniego stulecia. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to opis narzędzi metodologicznych i teoretycznych objaśniający fenomen tego procesu społecznego, a także sposoby jego badania. Druga poddaje analizie kolejne modernizacyjne skoki w trzech radykalnych i odmiennych co do istoty oraz przebiegu okresach: dwudziestoleciu międzywojennym, Polsce Ludowej, III Rzeczypospolitej.
Książka ukazuje, jak kolejne rządy starały się zaprojektować zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne, tak aby doścignąć państwa wysoko rozwinięte. Badania Wojciecha Musiała pozwalają zrozumieć, jakich przekształceń doświadczyło państwo oraz społeczeństwo. Dostarczają czytelnikowi narzędzi służących zrozumieniu współczesnej pozycji i roli kraju w kontekście międzynarodowym. Autor, opierając się na metodzie studium przypadku, szeroko wykorzystał dane statystyczne oraz dokumenty rządowe. Zapewnia czytelnikowi bezpośredni wgląd w działania podejmowane przez wąskie grono ludzi, decydujące o życiu milionów. Każdy poddany analizie okres dziejów Polski rozpoczyna się „bilansem otwarcia”, zapoznającym odbiorcę z zakresem wyzwań i ograniczeń wielkich przemian, a kończy się podsumowaniem, omawiającym efekty stosowanych polityk. Autor stawia pod znakiem zapytania możliwość przyspieszonej, wprowadzanej odgórnie przez elity modernizacji i ukazuje rezultaty dotychczas zrealizowanych „skoków ku nowoczesności”. 

Książkę można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu www.kopernikanska.pl