Opisać Zagładę

Holocaust w twórczości Henryka Grynberga

ISBN: 83-229-2695-2
Liczba stron: 500
Rok wydania: 2006
Wydania: 2 (2014 - drugie wydanie)

Sławomir Buryła

profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się literaturą współczesną (a zwłaszcza wojny i okupacji oraz Holocaustu), edytorstwem, od pewnego czasu również kulturą popularną. Jest autorem książek: Prawda mitu i literatury, Opisać Zagładę, Tematy (nie)opisane, oraz edytorem krytycznego wydania dwóch tomów prozy Tadeusza Borowskiego. Współredagował tomy zbiorowe: Wojna: doświadczenie i zapis (razem z P. Rodakiem), "...zimą bywa się pisarzem" (razem z A. Karpowicz i R. Siomą), Ślady obecności (razem z L. Gąsowską i D. Ossowską). Wspólautor i redaktor monografii Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968) (razem z D. Krawczyńską i J. Leociakiem). Trzykrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000, 2002, 2006).

Książka Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga to doskolane napisana praca poświęcona najważniejszemu wątkowi w twórczości Henryka Grynberga. Ukazuje Zagładę w aspekcie społecznym, psychologicznym, teologicznym oraz literackim. To szerokie tło autor monografii traktuje jako obowiązkowe w przypadku dzieł, których pojawienie się w obiegu czytelniczym uznaje za konieczne i których wymiar społeczny uważa za równie ważny, jak ich niekwestionowany wymiar artystyczny.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2014 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.