Kup książkę

Zjazd gnieźnieński

Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

ISBN: 83-229-2616-2
Liczba stron: 456
Rok wydania: 2005
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Roman Michałowski

Jest profesorem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią średniowiecznej Polski i Europy. Interesuje się w szczególności wpływem religii i systemu wartości na struktury społeczne i życie polityczne. W poprzednio opublikowanej książce badał znaczenie ideowe i religijne, jakie w średniowieczu przypisywano dokonywanym przez władcę fundacjom kościelnym (Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, Warszawa 1993).

Książka ta, będąc głosem w debacie nad rokiem tysięcznym, koncentruje się na zagadnieniu szczegółowym: na powstaniu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w trzydzieści cztery lata po chrzcie Mieszka I. Tak szybkie uzyskanie przez Polskę pełnej organizacji kościelnej było wielkim osiągnięciem. Celem pracy nie jest jednak rekonstrukcja tych wydarzeń, opracowanych już w literaturze w sposób zadowalający - przedmiotem zainteresowania autora jest kontekst religijny erygowania polskiej prowincji kościelnej, uwzględniający sytuację nie tylko w Polsce, lecz także - i przede wszystkim - w Europie Zachodniej.

NAGRODY: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe - Warszawa 2007