Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej

ISBN: 83-229-2307-4
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2003
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Magdalena Heydel

(ur. 1969) studiowała polonistykę i anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim; w roku 1999 została laureatką stypendium krajowego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; tytuł doktora uzyskała w roku 2001. Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej UJ.
Jest kierownikiem Studium Przekładu Literackiego przy Podyplomowych Studiach dla Tłumaczy UJ. Rozprawy i artykuły oraz przekłady tekstów literackich publikowała m.in. w "Literaturze na Świecie", "Tekstach Drugich", "Tygodniku Powszechnym", "Znaku", "Zeszytach Literackich". Opracowała i częściowo przełożyła wiersze R. Hassa (Zbierając jeżyny, 1997) oraz eseje T.S. Eliota (Kto to jest klasyk i inne eseje, 1998). Wydała autorski tom przekładów poezji J. Hirshfield (Uważność, 2002). Jest redaktorem naczelnym pisma "Przekładaniec", zajmującego się zagadnieniami przekładu literackiego.

Tematem książki jest obecność T.S. Eliota w polskiej literaturze XX w., szczególnie zaś proces przenikania poezji i myśli krytycznej dzieła autora "Ziemi jałowej" do poezji polskiej oraz do eseistyki literackiej, a następnie konteksty, w jakich jego obecność się ujawniła. Autorka zajmuje się konsekwencjami, jakie dialog z Eliotem miał dla kształtowania się twórczości autorów współtworzących szeroko rozumiany nurt metafizyczny w powojennej poezji polskiej. Zagadnienia te zostały omówione na przykładzie analizy związków z dziełem Eliota w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza i Jarosława Marka Rymkiewicza oraz w eseistyce literackiej Ryszarda Przybylskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza. Tłem analiz jest zarys recepcji twórczości autora "Ziemi jałowej" w Polsce w latach trzydziestych (szkice Wacława Borowego i przekłady Józefa Czechowicza), czterdziestych (dyskusja wokół tomu "Ocalenie" Miłosza) i sześćdziesiątych (pierwsze książkowe edycje dzieł Eliota w Polsce oraz kształtowanie się w polskiej poezji i krytyce koncepcji współczesnego
klasycyzmu).