Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych

ISBN: 83-229-2196-9
Liczba stron: 394
Rok wydania: 2002
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Kazimierz Kondrat

(ur. 1956) studiował na Wydziale Teologicznym oraz na Wydziale Nauk Społecznych KUL, gdzie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Religioznawstwa Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje także naukowo w tamtejszej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Opublikował m.in.: Bogactwo światopoglądów religijnych (1999) i Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego (2000).
Książka porusza zagadnienia takie, jak: problem wiary religijnej w aspekcie podmiotowym (akt wiary) oraz przedmiotowym (struktura wierzeń religijnych), kwestia języka religijnego, racjonalności wierzeń religijnych (przegląd głównych teorii dyskutowanych przez analitycznych filozofów religii) oraz problem konfliktu wierzeń religijnych i możliwości jego, przynajmniej częściowego, przezwyciężenia.