Oda w poezji polskiej

Dzieje gatunku

ISBN: 83-85220-60-7
Liczba stron: 422
Rok wydania: 1996
Wydania: 1 (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) - nakład wyczerpany

Teresa Kostkiewiczowa

Emerytowana profesor Instytutu Badań Literackich PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek, rozpraw, artykułów poświęconych piśmiennictwu i kulturze doby oświecenia. Współtwórczyni i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor i współautor Słownika literatury polskiego Oświecenia (wyd. 1 – 1977), książek Oświeceni o literaturze (1996), Pisarze polskiego oświecenia (1996), Słownika polskiej krytyki literackiej 1764–1918 (2016).

Książka jest studium historyczno-porównawczym poświęconym odzie. Omawiając rozwój i przemiany gatunku w kolejnych epokach literatury polskiej, autorka odwołuje się równocześnie do sytuacji ody w dziejach największych literatur europejskich. Swoje rozważania historyczne Kostkiewiczowa zaczyna od ukazania antycznych źródeł liryki wysokiej, a kończy na poezji najnowszej.