Kup książkę

Polski wiek świateł

Obszary swoistości

ISBN: 83-229-2298-1
Liczba stron: 476
Rok wydania: 2002
Wydania: 2 (2017 - wydanie drugie)

Teresa Kostkiewiczowa

Emerytowana profesor Instytutu Badań Literackich PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek, rozpraw, artykułów poświęconych piśmiennictwu i kulturze doby oświecenia. Współtwórczyni i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor i współautor Słownika literatury polskiego Oświecenia (wyd. 1 – 1977), książek Oświeceni o literaturze (1996), Pisarze polskiego oświecenia (1996), Słownika polskiej krytyki literackiej 1764–1918 (2016).

Tematem książki jest oświecenie polskie w kontekście zjawisk i tendencji charakterystycznych dla Europy (a w szczególności Francji) XVIII wieku. Autorka analizuje piśmiennictwo polskie tego okresu; poruszając się w kręgu zagadnień takich jak: uniwersalizm i rodzimość, pojmowanie utopii, stosunek do antyku - ukazuje swoistość postaw, poglądów i form wypowiedzi, uwarunkowaną tradycjami naszej kultury oraz jej sytuacją w czasach reform politycznych i przemian świadomościowych.
 

2003 - Nagroda im. Jana Długosza (za książki wydane w 2002 roku)