Święty Wojciech

Biskup-męczennik. Patron Polski, Czech i Węgier

ISBN: 83-912844-8-4
Liczba stron:
Rok wydania: 2000
Wydania: 2 (wyd. 2 - 2004 r.)

Gerard Labuda

(ur.1916, zm. 1 października 2010 w Poznaniu), profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Instytutu Historii PAN. Specjalność naukowa: historia powszechna i historia Polski; historia słowiańszczyzny zachodniej w tym historia Pomorza i Kaszub; wydawca źródeł skandynawskich i anglosaskich do historii Słowian zachodnich; historia kultury i cywilizacji, metodologia badań historycznych. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1962-1965. W latach 1984-1989 wiceprezes PAN; w latach 1989-1994 prezes PAU, następnie jej prezes honorowy. Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL. Mieszkał w Poznaniu.
Autor podjął się dzieła kompletnej syntezy analitycznej żywotu św. Wojciecha, ukazującej jego działalność episkopalną, mniszą i misyjną na szerokim tle porównawczym. W obszernej części pierwszej, opartej na pełnym materiale źródłowym, bezpośrednio lub pośrednio związanym z działalnością i kultem Wojciecha i uwzględniającej dotychczasowy stan badań, szczegółowo przedstawiona została jego biografia. Część druga poświęcona jest dziejom kultu świętego i próbie znalezienia klucza do tajemnicy jego osobowości.
W swojej pracy autor zajmuje się rozpatrzeniem ważnych, nierozstrzygniętych przez badaczy pytań i wątpliwości, takich jak: kwestia zniechęcenia się św. Wojciecha do swej funkcji biskupiej, w wydawałoby się tak bardzo korzystnym momencie, na rzecz stanu mniszego, rozstrzygnięcie problemu miejsca jego śmierci, czy ustalenie bliższej rzeczywistości wersji męczeństwa świętego.
Książka ujmuje postać św. Wojciecha nie tylko w wymiarze historycznym - podejmuje także ważną kwestię programu wyniesienia Apostoła Prus do tytułu patrona jednoczącej się Europy.