Kup książkę

Pliki do pobrania:

Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego

ISBN: 83-908946-5-3
Liczba stron: 462
Rok wydania: 2013
Wydania: 2 (2013 - drugie wydanie)

Tomasz Stryjek

(ur. 1964) - profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Collegium Civitas, autor książek: Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004 (Warszawa 2007), Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europte Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 (wraz z Rafałem Wnukiem, Grzegorzem Motyką i Adamem F. Baranem, Gdańsk-Warszawa 2012). Autor podręczników do historii i wiedzy o społeczeństwie dla klas licealnych.

Za swoisty paradoks można uważać fakt, iż spośród obecnych sąsiadów Polski to właśnie Ukraińcy pozostają najmniej znanym i jednocześnie najmniej lubianym narodem. Wiele społecznych wyobrażeń na ich temat wyrasta jeszcze z doświadczeń okresu międzywojennego oraz konfliktu czasów II wojny światowej, współcześnie są wynikiem przekazu międzypokoleniowego, przeważnie opierającego się na daleko idących generalizacjach. Przełom 1991 r., uzyskanie niepodległości przez Ukrainę, niewiele w tym zakresie zmienił. Nasza wiedza o niej ma charakter bardzo jednostronny, kształtuje się bowiem z reguły na podstawie różnorodnych informacji powstających (i percepowanych) po to, by zaspokoić potrzeby doraźne, najczęściej są to jakieś próby interpretacji bieżących wydarzeń politycznych. "Odkrywanie" Ukrainy to także odkrywanie jej historii, poznawanie jej kultury, analiza elementów składających się na ukraińską tożsamość narodową. Co to znaczy być Ukraińcem dziś? Jakie wartości, jakie przekonania i jakie wydarzenia z przeszłości określają współcześnie świadomość tych, którzy deklarują przynależność do narodu ukraińskiego? Pytania te - arcyważne także z politycznego punktu widzenia - skłaniają do poszerzania przede wszystkim wiedzy o historii Ukrainy, zwłaszcza zaś historii wyobrażeń o Ukrainie i Ukraińcach, jakie w przeszłości zostały sformułowane przez przedstawicieli tego narodu.

Drugie wydanie książki ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.