Ironia i miłość

Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm

ISBN: 83-85220-58-5
Liczba stron: 254
Rok wydania: 1996
Wydania: 3 (wyd. 2: 2002 r., wyd. 3: 2012)

Andrzej Szahaj

profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Autor książek: Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej (Warszawa 1990), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska" (Warszawa 2000), Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki (Toruń 2004), Epluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Kraków 2004), Filozofia polityki (razem z Markiem N. Jakubowskim, Warszawa 2005), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej (Warszawa 2008), Relatywizm i fundamentalizm (oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki), (Toruń 2008).

Richard Rorty (1931-2007) był jednym z najwybitniejszych filozofów współczesnych, autorem wielu szeroko dyskutowanych książek, odnowicielem tradycji amerykańskiego pragmatyzmu. Często zaliczany także do obozu filozofów postmodernistyczinch, analityków i krytyków całej filozofii nowożytnej. Swymi pracami odcisnął wyraźne piętno na całej refleksji humanistycznej ostatnich dekad XX wieku. Książka stanowi wprowadzenie do jego twórczości, a także próbę osadzenia jej na szerszym tle filozofii współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii postmodernistycznej. Obecne są w niej szersze analizy stanu kultury współczesnej, a także relacje z istotnych koncepcji obecnych we współczesnej humanistyce (m.in. Szkoły Edynburskiej, Paula Feyerabenda, Michela Foucaulta, Jeana Baudrillarda, Jurgena Habermasa), bez których nie można zrozumieć ewolucji współczesnej humanistyki i specjalnej roli, jaką odegrała w niej filozofia Richarda Rorty'ego.

Trzecie wydanie książki ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012 r.