Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

ISBN: 83-229-2306-6
Liczba stron: 302
Rok wydania: 2002
Wydania: 2 (2015 - drugie wydanie)

Stanisław Łojek

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek: Obrona Nietzschego - rzecz o odpowiedzialności (Kęty 2002), Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności (seria "Monografie FNP", Wrocław 2002), Megalopsychokracja. O cnocie w polityce i polityce cnoty. (Od Homera do Arendt i Straussa) (Seria "Monografie FNP", Wrocław 2009), Prawda, sztuka, nihilizm, Heideggera spór z Nietschem (Kraków 2013). Był stypendystą Funduszu im. Stanisława Estreichera.

Hegel i Nietzsche twierdzili, że żyją w czasach przełomu, który wymusi pojawienie się nowego etapu w dziejach ludzkości. Sytuację człowieka współczesnego określa „fakt” roztrzaskania dotychczasowych horyzontów oraz konieczność stworzenia, lub odkrycia, horyzontów nowych. Postulują oni zatem ustanowienie nowego celu ludzkości. Filozofia polityki winna stać się częścią tego ogólnokulturowego projektu. Tym samym rzucają wyzwanie współczesnej filozofii politycznej, która zrzeka się prawa do ustanawiania takiego celu. Obaj są też przekonani – znów wbrew twierdzeniom współczesnym – że cel ów może i powinien być ugruntowany w naturze całej rzeczywistości  i w naturze człowieka. W ich założeniu ma to być cel człowieka empirycznego, historycznego, człowieka, który osiągnął bolesną świadomość tego, że to on był twórcą tych wartości, które dotąd uznawał za obiektywne. Potrzeba sformułowania nowego celu każe Heglowi i Nietzschemu powrócić do klasycznego pojmowania filozofii polityki, do postrzegania w doskonałości człowieka ideału, któremu ma być podporządkowana polityczna działalność. Właściwe rozumienie miejsca człowieka w świecie, ujęcie go jako istoty stwarzającej horyzonty i przekształcającej zgodnie z nimi rzeczywistość, pozwala według nich dotrzeć do prawdy o bycie jako całości, do konstytuującej go zasady samo-rozwoju, będącego zarazem samo-przezwyciężaniem i samo-przekraczaniem. Zaakceptowanie tej prawdy o świecie pozwala ugruntować w nim ideał doskonałości, który można od tej pory ujmować jako istotowy cel człowieka, i żądać podporządkowaniu mu całej kulturowej działalności, w tym także – filozoficzno-politycznej teorii i praktyki.