Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

ISBN: 83-85220-57-7
Liczba stron: 306
Rok wydania: 1996
Wydania: 2 (2015 - drugie wydanie)

Józef Maciuszek

Autor badań empirycznych z zakresu psychologii wpływu społecznego i przetwarzania różnych zjawisk językowych Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilka książek, m.in. „Negacja w języku i komunikacji” (2006) oraz „Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wywierania wpływu. O przetwarzaniu negacji, metafor, wieloznaczności i presupozycji” (2012).

Autor dokonuje rekonstrukcji i interpretacji myśli antropologicznej Antoniego Kępińskiego. Głównym przedmiotem zainteresowań Maciuszka są dwie kwestie, zasadnicze dla dzieła wybitnego psychiatry - ogólnofilozoficzna koncepcja człowieka autonomicznego oraz pytanie o możliwość ludzkiego zła. Autor wyróżnia i opisuje centralne kategorie antropologii Kępińskiego: indywidualność, tożsamość, autonomie i wolność, dialogiczność oraz ich przeciwieństwa: dezindywidualizacje, automatyzacje, posłuszeństwo, władzę i uprzedmiotowienie. Omawiając zagadnienie zła pojawiające się w pracach Kępińskiego (interesował go przede wszystkim problem dwudziestowiecznego ludobójstwa), Maciuszek analizuje także poglądy takich autorów jak Arent, Bauman, Lem, Klemperer i Kołakowski.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2015 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.