Romans Freuda i Gradivy

Rozważania o psychoanalizie

ISBN: 83-229-2297-3
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2002
Wydania: 2 (2014 - drugie wydanie)

Tomasz Małyszek

(ur. 1971), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, germanista i pisarz. Za swoje dokonania naukowe został uhonorowany prestiżowymi stypendiami Fundacji Humboldta oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Opublikował dziesięć książek, w tym trzy powieści: Światło i cień (Warszawa 1996), Kraina pozytywek (Warszawa 2001), Ambra. Baśń z Chin (Wałbrzych 2007), oraz siedem monografii w języku polskim i niemieckim, m.in. Wassermaler und Hungerkünstler. Kunst als Ding und Körper in der Literatur (Berlin 2010), Światłopisanie. Film niemiecki 1895-2010 (Wrocław 2013). Jest współautorem serii przekładów rozpraw filozofów niemieckiego oświecenia oraz wybranych dramatów Gerharta Hauptmanna. W Pracowni Estetyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej bada zależności między dziełami literackimi a innymi rodzajami sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kina niemieckiego.

Monografia Romans Freuda i Gradivy ukazuje dorobek Sigmunda Freuda jako formę działalności literackiej, za którą twórca psychoanalizy otrzymał w 1930 roku Nagrodę im. Johanna Wolfganga Goethego. Książka zawiera charakterystykę jego tekstów poświęconych sztuce, definiuje rozumienie roli pisarza i artysty przez psychoanalizę. Autor opisuje metodologię badawczą Freuda, który zapożyczył od literatury istotną część swojego aparatu pojęciowego, pisząc tzw. romans psychoanalityczny. Rozważania na temat mitopoezji we wskazanej twórczości wykraczają poza granice literatury i nawiązują do wątków filozoficznych, estetycznych oraz autobiograficznych obecnych w dziele "ojca psychoanalizy".

Drugie wydanie książki ukazało się w 2014 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.