Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu

ISBN: 83-88631-02-0
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2000
Wydania: 1 (Wydawnictwo Funna)

Iwona Massaka

(ur.1968) Politolożka, doktor habilitowana nauk humanistycznych wykładająca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na wydziale Filozofii i Nauk Społecznych w Instytucie Badania Informacji Komunikacji. Współpracowała z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz Interdyscyplinarnym Zespołem Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Autorka bada pojęcie eurazjatyzmu, wychodząc od postrzegania Eurazji nie tyle w kategoriach geograficznych, co historyczno - kulturowych i ideologicznych. Książka jest zatem próbą skonstruowania modelu światopoglądu wyznawców tej idei w oparciu o wyodrębnione przez autorkę "ośrodki krystalizacyjne", czyli główne myśli lub koncepcje dające się wyodrębnić w systemie światopoglądowym. Dla eurazjatyzmu są to: idea imperium, koncepcja kultury eurazjatyckiej i niechętny stosunek do kultury zachodniej. W monografii przedstawiony jest zarys historii ruchu eurazjatyckiego, psychologiczne podłoże zjawiska, korzenie, jego główne idee, prezentowane są także próby teoretycznego uzasadnienia eurazjatyzmu.
Autorka ukazuje, iż dzisiejszy eurazjatyzm nie jest anachronizmem, pomimo iż jego korzenie intelektualne tkwią w początkach XX wieku.