Marzenia senne dzieci

ISBN: 83-229-2226-4
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2002
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Barbara Szmigielska

Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, metodologii badań psychologicznych oraz problematyki marzeń sennych. Stale współpracuje z popularnonaukowym magazynem psychologicznym "Charaktery" oraz Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Association Study of Dreams.

Jest to pierwsza w języku polskim monografia poświęcona problematyce dziecięcych marzeń sennych. Autorka dokonała syntezy całej dotychczasowej wiedzy na ten temat i przedstawiła interesujące wyniki własnych badań. Publikacja może liczyć na szerokie grono odbiorców: psychologów, pedagogów i filozofów oraz wszystkich osób zainteresowanych psychologią dziecka.

Wydano nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego