Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950

ISBN: 83-85220-73-9
Liczba stron:
Rok wydania: 1997
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Sławomir Mazurek

(ur. 1960) jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie oraz współpracownikiem Zespołu Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii rosyjskiej myśli religijno-filozoficznej. Fragmenty Wątków katastroficznych publikował w Krytyce, Kresach i Przeglądzie Filozoficznym.
Rozprawa jest próbą zaprezentowania niektórych historiozoficznych interpretacji rewolucji rosyjskiej, przy czym autor skoncentrował się na koncepcjach katastroficznych. Za takie właśnie Mazurek uznaje afinalistyczne historiozofie przepowiadające zagładę wartości kultury oraz wszelkie inne głoszące, że zbliża się moment rozstrzygający o losach danego podmiotu historiozoficznego (historiozofie próby). Protagonistami książki autor uczynił myślicieli polskich i rosyjskich: S.I.Witkiewicza, M.Zdziechowskiego, W.Iwanowa, S.Franka, M.Bierdajewa i W.Rozanowa - starając się ustalić, jakie są różnice i podobieństwa w ich poglądach.