Kup książkę

Władza i polityka we wczesnym Średniowieczu

ISBN: 978-83-229-2953-7
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2000
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Przemysław Urbańczyk

Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do obszaru jego badań należą wczesne dzieje Polski, Europy Środkowej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku oraz początki państw terytorialnych, rozszerzanie się chrześcijaństwa i procesy urbanizacyjne. Zajmuje się też teorią badań archeologicznych, historią archeologii i metodyką badań wykopaliskowych. Prowadził badania terenowe w Polsce oraz za granicą. Opublikował ponad 400 prac, w tym 12 książek: np. Medieval Arctic Norway (1992), Trudne początki Polski (2008, nagroda KLIO I st.), Mieszko Pierwszy Tajemniczy (2012, nagroda MNiSW), Zanim Polska została Polską (2015, nominacja do Nagrody im. J. Giedroycia). Jest redaktorem pięciotomowego opracowania o pradziejach ziem polskich The past societies. Polish lands the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (2017) oraz zaplanowanej na 18 tomów serii Origines Polonorum.

Książka jest efektem badań nad wczesną historią północnej części Europy Środkowej. Okresem decydującym dla formowania się struktury geopolitycznej i różnicowania kulturowego była druga połowa pierwszego tysiąclecia naszej ery, kiedy to po niespokojnych czasach Wielkiej Wędrówki na terenach znajdujących się pomiędzy bezpośrednim zasięgiem dwóch supermocarstw: Imperium Karolingów oraz Imperium Bizantyjskim, wyłoniły się nowe organizacje terytorialne. Przywódcom, którzy zwyciężyli w rywalizacji o dominację, udało się umocnić swą potęgę i przekształcić opanowane terytoria w państwa. Dynastie w Czechach, Polsce, na Rusi i Węgrzech znalazły dla siebie "nisze" geopolityczne i rozpoczęły proces formowania narodów.