Sarmacki republikanizm w oczach Francuza

Mably i konfederaci barscy

ISBN: 838522050X
Liczba stron: 321
Rok wydania: 1995
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Jerzy Michalski

(ur. 9 kwietnia 1924 w Warszawie, zm. 26 lutego 2007 w Warszawie) – polski historyk XVIII i XIX wieku, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Obok Władysława Konopczyńskiego i Emanuela Rostworowskiego najwybitniejszy znawca historii Polski XVIII wieku. Autor wielu prac naukowych. Historię studiował w czasie II wojny światowej na tajnym Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Był profesorem Instytutu Historii PAN, oraz honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Uczestniczył jako redaktor i współautor przy tworzeniu „Historii nauki polskiej” tomu III (1977), oraz tomu I „Historii Sejmu Polskiego” (1985). Od 1975 r. był zastępcą redaktora, a od 1985 r., redaktorem "Kwartalnika Historycznego”. Był mistrzem dla kilku pokoleń polskich historyków. Dzięki niezwykłej przenikliwości i dogłębnej znajomości źródeł doskonale rozumiał ludzi, o których pisał.

Książka oparta jest na nie znanych dotychczas badaczom materiałach znajdujących się w dwutomowym kopiariuszu pochodzącym z archiwum Michała Wielhorskiego, posła konfederacji barskiej w Paryżu. Przedmiotem badań są kolejne wersje opracowywanego przez księdza Gabriela Bonnot de Mably projektu reformy ustroju Polski. Pod wpływem przywódców konfederacji, na zamówienie których dokument został sporządzony, autor kilkakrotnie zmieniał projekt. Jerzy Michalski w swojej książce konfrontuje kolejne fazy redakcji dokumentu z opiniami konfederatów i ukazuje różnicę między tradycyjną polską ideologią wolnościową a poglądami Mably`ego.