W stronę metafizyki

Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

ISBN: 83-85220-71-2
Liczba stron: 376
Rok wydania: 1997
Wydania: 2 (2014 - drugie wydanie)

Jacek Migasiński

(ur. w 1946 r.), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej, specjalizuje się w historii filozofii nowożytnej i współczesnej, w szczególności francuskiej fenomenologii. Autor książek: Merleau-Ponty (Warszawa 1995), W stronię metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (Wrocław 1997, wyd. 1), Filozofia nowożytna. Postacie - Idee - Problemy (Warszawa 2011), licznych artykułów i przekładów z języka francuskiego. Redaktor kilku prac zbiorowych.

Książka jest poświęcona prezentacji i analizie specyficznych tendencji metafizycznych, jakie odżyły w pewnych odłamach filozofii francuskiej w latach trzydziestych i sześćdziesiątych XX wieku. Autor na przykładach twórczości pięciu działających w tym okresie filozolów, którzy nie należeli do żadnej wspólnej „szkoły" (Louis Lavelle, Ferdinand Alquie, Jean Wahl, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas), wykazuje, że specyfikę tej nieklasycznej metafizyki można dostrzec w jej antynaturalistycznym, niesubstancjalistycznym, nieprzedmiotowym, dialektycznym, krytycznym, niesystematycznym i pluralistycznym charakterze. Analizy są poprzedzone obszernym wprowadzeniem, w którym przedstawiono teoretyczne i historyczne inspiracje omawianych zjawisk. Zostały one również opatrzone podsumowaniem, w którym wskazuje się możliwe kierunki oddziaływań tych zjawisk na późniejsze nurty filozofii francuskiej.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2014 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.