Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna..

Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

ISBN: 83-85220-66-6
Liczba stron: 340
Rok wydania: 1997
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Tomasz Mikocki

(1954- 2007) światowej klasy historyk sztuki, wybitny archeolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się historią sztuki starożytnej i tradycją antyku w kulturze europejskiej. Obok działalności badawczej i dydaktycznej skupionej wokół zagadnień antyku w Polsce (kolekcjonerstwo, tradycja antyku w sztuce), rzeźby rzymskiej, antycznej ikonografii i ikonologii, prowadził także badania terenowe (wykopaliska w Orbe w Szwajcarii i w Haus Burgel w Niemczech). Opublikował 7 książek, jest współautorem kilku innych, a także autorem kilkudziesięciu artykułów, które ukazywały się w kraju i za granicą. Prace profesora Mikockiego dotyczą antycznej i wczesnochrześcijańskiej ikonografii, teorii sztuki, rzeźby, antycznego malarstwa, gliptyki, rzymskiego portretu, rysunków 'z antyku', kolekcjonerstwa starożytności w Polsce i tradycji antycznej w sztuce polskiej. Od roku 1990 był dyrektorem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej W czasach antycznych w charakterystyczny sposób dla starożytnej mentalności i politeistycznych religii deifikowano wiele zjawisk i pojęć, m.in. także pojęcia abstrakcyjne. Liczne świadectwa epigraficzno-literackie jak i archeologiczne potwierdzają istnienie kultu takich personifikacji w Italii. Kult niektórych personifikacji nabrał doniosłego znaczenia w okresie walk póżnej Republiki, a w okresie Augusta został uporządkowany i w przypadku niektórych z tych nowych bóstw - związany ściśle z domem cesarskim. Odrywając się od przekazów historycznych, a bazując na źródłach ikonograficznych (rewersy monet) autor bada siłę oddziaływania cesarskiej propagandy, dotyczącego świata kobiet. Symbolika żeńskich cnót moralnych lub też ich propaganda nie były dotychczas, poza niewielkimi wzmiankami, omawiane.