Światłocienie zła

ISBN: 83-85220-90-9
Liczba stron: 410
Rok wydania: 1998
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Cezary Wodziński

(ur. 1959, zm. 2016) Filozof, wybitny znawca myśli Martina Heideggera, tłumacz i eseista. Był wykładowcą m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Zakładzie Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1986 - 1990 był redaktorem naczelnym pisma "Aletheia" i Biblioteki "Aletheia". Jego praca habilitacyjna uzyskała Nagrodę Premiera (1995) oraz Nagrodę PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego.
Główne obszary jego zainteresowań to metafizyka, ontologia, aksjologia, hermeneutyka, fenomenologia, filozofia dialogu i filozofia języka oraz apofatyka filozoficzna. Autor kilku książek, w tym m.in.: Wiedza i zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa (1991); Cóż po filozofie? Eseje filozoficzne (1992); Filozofia jako sztuka myślenia (1993); Heidegger i problem zła (1994); Hermes i Eros. Eseje drugie (1997). Opublikował także kilkadziesiąt rozpraw, artykułów i esejów w pismach filozoficznych oraz ponad dziesięć przekładów książek filozoficznych.

Praca "Światłocienie zła" podejmuje odwieczne pytanie o zło, które jest. Autor usiłuje zdać sprawę z tego, co to znaczy - dla nas i dla naszego świata - że z ł o j e s t. Rozważa to pytanie ze szczególnej perspektywy dwudziestowiecznych doświadczeń ze "złem radykalnym". Ale w spór wokół pytania o sens zła - tu i teraz - stara się wciągnąć wielu wybitnych przedstawicieli europejskiej tradycji metafizycznej: od Platona i św. Augustyna, przez Kanta, Schellinga, Hegla po Nietzschego, Ricoeura, Levinasa i innych. Autor nie przystaje na żadną z dotychczasowych odpowiedzi na pytania, c z y m i j a k jest zło, stawiając pod znakiem zapytania wszystkie znaczące i ważkie metafizycznie sposoby usensowienia zła. Stara się trwać i wytrwać w pytaniu o zło - ale także wbrew złu, które jest...