Autonomia jako zasada etyczności

Kant, Fichte, Hegel

ISBN: 83-229-2194-2
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2002
Wydania: 1

Ewa Nowak-Juchacz

Adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykłada klasyczną filozofię niemiecką i etykę. Opublikowała m.in. książki: Obecność Hegla (1996); Hegel Alexandre Kojve, czyli o filozoficznym jakobinizmie (1999); Beiträge zur philosophischen Partnerschaft Deutschlands und Polens (2000, razem z T. Buksińskim i W.H. Schraderem) oraz ponad dwadzieścia artykułów w polskich i niemieckich periodykach filozoficznych. Założyła i redaguje serię wydawniczą COOPERA. Międzynarodowe Badania Filozoficzne (Poznań). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1997), Deutscher Akademischer Austauschdienst (1998/99, Siegen) oraz NATO (2001, Berlin).

Książka dotyczy zagadnienia rozumnej, odpowiedzialnej wolności w najbardziej fundamentalnych dziedzinach ludzkiego życia i działania, takich jak moralność, stanowienie i wykonywanie prawa, polityka. Refleksja jest prowadzona tak, aby jak najpełniej pokazać "praktykę wolności", której podstawy tkwią w samym człowieku. Autorka przekonuje, że wolność jako podstawa wszelkich zmian w świecie pozostaje czymś niezmiennym.