Historia-Kultura-Metafora

Powstanie neoklasycznej historiografii

ISBN: 83-85220-55-0
Liczba stron: 172
Rok wydania: 1995
Wydania: 2 (2010 - drugie wydanie) - nakład wyczerpany

Wojciech Wrzosek

(ur. 1952 r.), historyk i filozof nauki. Pracuje w Instytucie Historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje sie filozofia humanistyki i współczesna historiografia. Jest współautorem (wraz z Z. Drozdowiczem, i J. Topolskim) pracy Swoistości poznania historycznego (1990) i autorem licznych artykułów publikowanych w kraju i za granica. Jest redaktorem naczelnym Studiów Metodologicznych i członkiem Komitetu Redakcyjnego międzynarodowego rocznika Odissiej.

W książce podjęto próbę uzasadnienia tezy głoszącej, ze refleksja nad historia i historiografia może być z powodzeniem uprawiana tylko wówczas, gdy naukę te potraktuje się jako dziedzinę kultury. Wywodząca się z literatury historiografia w czasach nowożytnych przeobraziła się w piśmiennictwo naukowe. Tak wiec historia - usytuowana w obszarze kultury na przecięciu się tendencji wiodących ja ku nauce i tych pozostawiających ja w świecie literatury -przezywa ustawiczny kryzys tożsamości i ciągle poszukuje swego miejsca.