Dzieje Prusów

ISBN: 8391284433
Liczba stron: 536
Rok wydania: 1997
Wydania: 3 (wyd. 2 - 1998 r., wyd. 3 - 2000 r.)

Łucja Okulicz-Kozaryn

(ur. 1933 w Nowym Sączu, zm. 1999) Polska badaczka, archeolożka, zajmowała się m.in. tematyką pruską. Habilitacja w 1976, tytuł profesora uzyskała w 1994.

Monografia autorstwa wybitnej archeolożki, i profesora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego Łucji Okulicz-Kozaryn. Książka dotyczy Prusów, ludu bałtyckiego osiadłego w starożytności i średniowieczu pomiędzy dolną Wisłą i dolnym Niemnem. Od XIII wieku następuje rozpad kultury na skutek działań chrystianizacyjnych. Kultura zanika ostatecznie XVI wieku.