Kup książkę

Pliki do pobrania:

Głos prawdy i sumienie

Kościół w pismach Cypriana Norwida

ISBN: 83-85220-89-5
Liczba stron: 254
Rok wydania: 1998
Wydania: 2 (2012 - drugie wydanie)

Ryszard Zajączkowski

(ur. 1961 r.) samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1997–1999 wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Eichstätt (Niemcy) oraz stypendysta w amerykańskich uniwersytetach Yale (2005) i Harvard (2011). Autor monografii „Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera” (2009), a także licznych artykułów poświęconych literaturze XIX i XX wieku drukowanych w kraju i za granicą. Publicysta i tłumacz kilkudziesięciu książek.

Norwid to pisarz, który od lat nie przestaje fascynować głębią i oryginalnością swych przemyśleń. Jest ciekawy zwłaszcza jako myśliciel religijny, pogłębiający rozumienie dogmatu, poszukujący śmiałych rozwiązań dla istotnych problemów wiary i życia. Pytania o teologiczną świadomość Norwida były już stawiane w badaniach nad twórczością poety, zagadnienie to do dziś jednak nie zostało wystarczająco opracowane. Ważne w tego rodzaju analizach wydaje się Norwidowe rozumienie Kościoła. Pisarzowi zawsze bliskie były wszak przeszłość i współczesne dzieje wspólnoty chrześcijańskiej. Celem tej książki jest ukazanie całości poglądów Norwida dotyczących zagadnień eklezjalnych, wyśledzenie historycznych uwarunkowań tych przemyśleń i ustalenie stopnia ich oryginalności oraz tego, jak dalece mogą zapładniać współczesną myśl o Kościele.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika