Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia

ISBN: 83-85220-74-7
Liczba stron:
Rok wydania: 1997
Wydania:

Józef Piórczyński

Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie był m.in. kuratorem Katedry Etyki i kierownikiem Katedry Historii Filozofii. Od roku 2013 jest zatrudniony w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora filozofii. Badacz niemieckiej myśli filozoficznej i filozoficzno-religijnej, zwłaszcza mistyki Jakuba Boehmego i Mistrza Eckharta. Temu pierwszemu, największemu mistykowi świata, szewcowi z zawodu, znawcy alchemii, astrologii i magii, poświęcił rozprawę Absolut, człowiek, świat (1991). Dzieło Mistrza Eckharta, błyskotliwego i głębokiego intelektualnie dominikanina, analizował natomiast w książce Mistyka jako filozofia. Mistrz Eckhart (1997). W rozprawie Wolność człowieka i Bóg (PWN 1999) analizował filozofię wolności Schellinga. Najnowsza książka profesora, która przedstawia bodaj największą kontrowersję filozoficzną w Niemczech dotyczącą nauki Spinozy i poglądów Lessinga, Spór o panteizm, Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej, ukazała się po polsku (2016) i po niemiecku (2019).
Praca jest próbą całościowego wykładu filozoficznych poglądów Mistrza Eckharta, jednego z najwybitniejszych myślicieli późnego średniowiecza, twórcy niemieckiej spekulacji, patriarchy niemieckiej filozofii. Jego pisma oddziaływały bezpośrednio i pośrednio na kulturę filozoficzną i religijną Niemiec - począwszy od średniowiecza przez Reformację aż po wiek dwudziesty. Głównym przedmiotem rozważań jest immanentny sens nauki Eckharta, a nie - jak bywało dotychczas w literaturze przedmiotu - badanie jego stosunku do ortodoksji chrześcijańskiej.