Kup książkę

Wizje kultury pokolenia wojennego

ISBN: 83-88631-01-2
Liczba stron: 358
Rok wydania: 2000
Wydania: 1 (wyd. Funna)

Paweł Rodak

(ur. 1967), adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią kultury polskiej XX wieku i krytyką literacką. Szkice i recenzje publikował m.in. w "Dialogu", "Kulturze i Społeczeństwie", "Pamiętniku Literackim", "Tekstach Drugich", "Twórczości", "Znaku". W roku 2000 - stypendysta Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme w Paryżu.

Książka jest obszerną monografią pokolenia wojennego, odczytywanego jako pokolenie kulturowe. Przedmiotem analizy jest w niej zarówno literatura (przede wszystkim poezja), jak publicystyka konspiracyjna oraz dokumenty osobiste (dzienniki, zapiski, listy). Wszystkie one traktowane są jako świadectwa postaw wobec świata, dających się odczytać poprzez kategorię wizji kultury, która jest tu rozumiana nie w sensie artystycznym, lecz antropologicznym, obejmującym wszelkie wzory i wartości konstytutywne dla ludzkiego świata. Bohaterami książki są członkowie trzech warszawskich środowisk pokolenia wojennego: "Płomieni" i "Drogi"(m.in. K.K.Baczyński, T.Borowski, K.Lipiński, E. Pohoska, J.Strzelecki), "Sztuki i Narodu" (m.in. W. Bojarski, T. Gajcy, A.Trzebiński, T. Sołtan) i "Prawdy Młodych" (m.in. W. Bartoszewski).