Spór o racjonalność naukową

Od Poincarégo do Laudana

ISBN: 83-908946-6-1
Liczba stron: 470
Rok wydania: 2000
Wydania: 2 (2013 - drugie wydanie)

Wojciech Sady

urodził się w 1952 r. w Lublinie. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim (1977), doktorat z filozofii (1980), a następnie habilitację (1992), uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2011 r. jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Opublikował m.in. książki: Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych (1990), Wittgenstein - życie i dzieło (1995), przetłumaczył teksty Jiddu Krishnamurtiego, Imre Lakalosa, Bertranda Russella i Ludwiga Wittgensteina. W ostatnich latach pochłaniały go prace nad serią książkową „Dzieje religii, filozofii i nauki", z której dotąd ogłosił tomy: Od Talesa z Miletu do Mahometa (2010) i Od Pico della Mirandoli do Miguela Serreta (2013). Od 2011 r. kieruje pracami nad stworzeniem Polskiego Indeksu Filozoficznego.

W każdej rozsądnej konstruktywistycznej filozofii nauki rozróżnia się te części naszej wiedzy, które przyjmujemy na mocy umowy, i te, które są niejako wytworami oddziaływania systemu pojęciowego ze światem. Powstają w związku z tym dwa wielkie problemy, wokół których, pośrednio lub bezpośrednio, koncentrowały się rozważania konstruktywistycznych filozofów nauki. Problem pierwszy: które części systemu teoretycznego pełnią rolę definicji, a zatem są akceptowane lub odrzucane na mocy decyzji? Probiera drugi: czy i jakie przyczyny i/lub racje kierują tymi decyzjami? W jakich sytuacjach poznawczych te decyzje są uzasadnione, a w jakich nieuzasadnione? Kiedy w ich wyniku rodzi się wiedza, a kiedy przesądy?

Drugie wydanie książki ukazało się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.