Kup książkę

Gladiatorzy i polityka

Igrzyska w okresie poźnej Republiki Rzymskiej

ISBN: 83-85220-52-6
Liczba stron: 225
Rok wydania: 1995
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Dariusz Słapek

Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się dziejami politycznymi i społecznymi schyłku republiki rzymskiej. Od kilku lat swoje zainteresowania koncentruje głównie na problemie igrzysk gladiatorskich epoki republiki i wczesnego cesarstwa. Efektem tego jest kilkanaście artykułów publikowanych w specjalistycznych periodykach (m.in. Eos, Antiquitas'). Natomiast jego działalność popularyzatorska, współpraca z czasopismem Kamena zaowocowała książką Rzymian historie sekretne.

Autor zajmuje się w tej pracy rozważaniami na temat genezy, charakteru i ewolucji rzymskich igrzysk gladiatorskich. Zwraca uwagę na fakt, iż były nie tylko manifestacją właściwego starożytnym Rzymianom zamiłowania do okrucieństwa, lecz także jako widowiska para teatralne miały inny, bardziej skomplikowany sens. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie o ich role w życiu politycznym za czasów późnej Republiki Rzymskiej.