Kup książkę

Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

ISBN: 83-85220-53-4
Liczba stron:
Rok wydania: 1995
Wydania: 2 (wyd. 2 - 2002 r.)

Maciej Soin

(ur. 1961), adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i współpracownik ośrodka KARTA. Jest autorem kilku artykułów z zakresu filozofii i wydawcą Nowych form w malarstwie Stanisława Ignacego Witkiewicza. W roku 1987, za prace o fenomenologii Alfreda Schutza otrzymał nagrodę im. Helmutha Plessnera. Obecnie zajmuje się filozofią Ludwiga Wittgensteina.
Praca poświęcona jest strukturze i ewolucji filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autor dąży do opisania zasadniczych motywów decydujących o wewnętrznej dynamice myśli Witkacego. Brak spójności filozofii twórcy Nienasycenia, na który badacze zwracają uwagę od pewnego czasu, skłonił Macieja Soina do potraktowania poglądów ontologicznych, historiozoficznych i estetycznych Witkacego, jako dynamicznej struktury. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie o zasadę współistnienia sprzecznych elementów filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza.