Gramatyka i metafizyka

Problem Wittgensteina

ISBN: 83-88631-06-3
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2001
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Maciej Soin

(ur. 1961), adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i współpracownik ośrodka KARTA. Jest autorem kilku artykułów z zakresu filozofii i wydawcą Nowych form w malarstwie Stanisława Ignacego Witkiewicza. W roku 1987, za prace o fenomenologii Alfreda Schutza otrzymał nagrodę im. Helmutha Plessnera. Obecnie zajmuje się filozofią Ludwiga Wittgensteina.
Książka jest próbą krytycznej analizy i interpretacji kilku wątków myśli filozoficznej Wittgensteina, jednego z najbardziej wpływowych filozofów XX wieku, w szczególności dotyczących relacji gramatyki i metafizyki, a dokładniej poglądu, że źródło problemów filozoficznych leży w niezrozumieniu logiki języka.
Autor krytycznie analizuje przede wszystkim idee zawarte w dziele Wittgensteina Dociekania, omawia jednak główne wątki jego myśli w kontekście wszystkich pism filozofa, dzięki czemu czytelnik otrzymuje wiele informacji na temat znaczenia Wittgensteina i podejmowanych przez niego problemów, motywów i sposobu filozofowania, ewolucji poglądów, wpływu i recepcji toczonych dyskusji.