Oblicza nicości

Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

ISBN: 978-83-229-3066-3
Liczba stron: 488
Rok wydania: 2010
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Jan Wasiewicz

(ur. 1973) jest wykładowcą filozofii, wiedzy o sztuce i estetyce oraz religioznawstwa w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu. Zajmuje się przede wszystkim filozofią religii oraz filozofią kultury, skupiając się wokół problemu funkcji/dysfunkcji religii w kulturze. W szczególności interesuje go zagadnienie ateizmu jako zjawiska kulturowego zarówno z historycznej perspektywy, jak i z perspektywy współczesnych dyskusji na ten temat. W roku 2004 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie niniejszej rozprawy. Jest autorem kilku artykułów naukowych, m.in. o Nietzschem, Stirnerze i Dostojewskim.

Konstytutywnym wymiarem wielorakich form, postaci i masek nihilizmu jest "doświadczenie" nicości. Autor wyróżnia pięć podstawowych typów takiego doświadczenia: 1) doświadczenie mocy negacji czy też siły negatywności, 2) doświadczenie różnorako rozumianego braku: sensu, prawdy, dobra, wartości, tego, co święte (sacrum, boskości, Boga), 3) doświadczenie problematyczności, 4) doświadczenie marności świata, wreszcie 5) doświadczenie nicości absolutnej. Następnie ukazuje, jak te doświadczenia aktualizowały się w dziewiętnastowiecznej kulturze na polu filozofii, literatury, polityki i religii. Rozpoczynając rozważania od debaty na temat nihilistycznych konsekwencji idealizmu w filozofii i literaturze niemieckiej na przełomie XVIII i XIX w., autor kontynuuje swoją analizę, śledząc nihilistyczne wątki w twórczości i działalności dziewiętnastowiecznych filozofów, literatów i działaczy społeczno-politycznych, takich jak m.in.: Max Stirner, młodohegliści, Kierkegaard, Schopenhauer, Leopardi, Mainlander, Turgieniew, Pisariew, Nieczajew i Dostojewski, kończąc na Nietzschem, punkcie zwrotnym w dziejach nihilizmu w obydwu wyróżnionych przez autora sposobach rozumienia tych dziejów, tj. z jednej strony jako dziejów różnorakich form doświadczania nicości, z drugiej jako dziejów dyskusji o tych doświadczeniach, czyli historii debaty nad nihilizmem.