Kup książkę

Pliki do pobrania:

Interfejsy

Cyfrowe technologie w komunikowaniu

ISBN: 978-83-229-3133-2
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2010
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Piotr Celiński

Medioznawca, profesor UMCS zatrudniony w Katedrze Teorii Mediów. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji "Instytut Kultury Cyfrowej", współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware; EPCC), w latach 2015-18 zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS.

Książka jest medioznawczą i kulturoznawczą analizą technologii cyfrowych. Tytułowe interfejsy objawiły się jako ich autonomiczna klasa, która wywiera radykalny wpływ na kształt światów medialnych i kultury w ogóle. Sytuują się one w miejscu, gdzie ściera się i przenika to, co analogowe z tym, co cyfrowe, technologiczne z biologicznym, materialne z symbolicznym, twórcy i odbiorcy, kultura masowa i kultura uczestnictwa. Ta specyficzna lokalizacja na „mapie” kultury oraz ich bezprecedensowa siła sprawcza, czyniąca je motorem cyfrowej rewolucji, skłania do stawiania pytań, które wytyczają narrację książki: o istotę cyfrowych technologii medialnych, ich społeczno-kulturowy potencjał i trajektorie wpływów, narzucane przez nie reguły, języki i struktury komunikowania, biologiczne i antropologiczne uwarunkowania ich użytkowania czy wreszcie związki z różnymi „niemedialnymi” domenami rzeczywistości. Autor odpowiada na te pytania w przystępny sposób, często odwołując się do tekstów popkultury – filmów, Internetu czy muzyki popularnej. Zachowuje jednocześnie surowe wymogi wykładu naukowego. Dzięki temu przybliża polskiemu czytelnikowi zarówno same technologie interfejsowe jak i krytycznie sytuuje je w interdyscyplinarnym świetle kulturoznawczych „teorii mediów”. 

Książka wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.