Kup książkę

Pliki do pobrania:

Bóg a zło

Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej

ISBN: 978-83-229-3137-0
Liczba stron: 356
Rok wydania: 2010
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Krzysztof Hubaczek

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Absolwent filozofii, socjologii oraz finansów i bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego, fotograf. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stypendysta Central European University (SUN) w Budapeszcie oraz - kilkakrotnie - Ministra Edukacji Narodowej. Autor kilkunastu artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych i przekładów. Publikował m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym", „Rocznikach Filozoficznych", „Analizie i Egzystencji", „Diametrosie". Obecnie zajmuje się filozofią religii, a także przygotowuje monografię poświęconą problematyce wolności woli i odpowiedzialności moralnej.

Książka Bóg a zło poświęcona jest jednemu z najpoważniejszych problemów, przed jakimi staje teizm, a mianowicie istnieniu zła w świecie. Stanowi ono podstawę wielu argumentów, mających podważyć racjonalność teistycznych przekonań religijnych przez próby wykazania bądź to logicznej niemożliwości pogodzenia istnienia zła i istnienia Boga, bądź też niskiego prawdopodobieństwa teizmu w świetle ogromu istniejącego w świecie zła. Celem książki jest analiza i ocena dyskusji, jaka toczy się na ten temat współcześnie na gruncie anglosaskiej filozofii analitycznej, a w szczególności: przedstawienie istoty dyskutowanego współcześnie problemu zła, prezentacja i krytyczna analiza podstawowych argumentów ze zla przeciwko istnieniu Boga, dokonana w świetle wybranych koncepcji teodycealnych, a także ocena wkładu, jaki debata na gruncie filozofii analitycznej wnosi w całokształt rozważań na temat problemu zła, oraz przedstawienie możliwych kierunków, w jakich analiza problemu zła może być rozwijana. Istotnym elementem jest również wskazanie tych problemów filozoficznych, od których rozwiązania uzależnione jest powodzenie wielu prób teodycealnych. Formułowane współcześnie argumenty ze zła przeciwko istnieniu Boga, choć często niezwykle subtelne, nie są konkluzywne. Nie znaczy to jednak, iż zło nie stanowi poważnego problemu dla teisty.