Filozofowanie z zamkniętymi oczami

Fenomenologia ciała Michela Henry`ego

ISBN: 978-83-229-3144-8
Liczba stron: 296
Rok wydania: 2011
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Monika Murawska

Jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła doktorat. Pracuje jako adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dwukrotna stypendystka rządu francuskiego, autorka książki Problem innego. Analiza porównawcza koncepcji Maurice'a Merleau-Ponty'ego i Emmanuela Levinasa (2005).

Fenomenologia Michela Henry'ego ogłasza kryzys filozofii i krytykuje całą filozoficzną tradycję, uznając ją za monizm ontologiczny, w którym wszystkie relacje sprowadzają się do różnicy i zewnętrzności, a przedmiot i podmiot zostają zredukowane do przedstawienia. Henry ukazuje, w jaki sposób bezpośrednie doświadczenie własnego ciała można utożsamić z czystą immanencją i czystym przeżywaniem, do którego docieramy, „zamykając oczy" na to, co określa się mianem świata zewnętrznego. Stawiając pytanie o status żywej cielesności, przeciwstawionej ciału przedmiotowemu, fenomenologia Henry'ego problematyzuje więc status podmiotu skazanego — wydawałoby się — przez filozofię drugiej połowy dwudziestego wieku na zapomnienie. Można uznać, że dla tego francuskiego fenomenologa kategoria podmiotu jest kategorią, która domaga się obrony i którą trzeba na nowo opisać. Henry zastanawia się, czy opis fenomenologiczny ludzkiej podmiotowości nie musi od tej pory uwzględniać ludzkiego ciała, a dokładniej, ludzkiej cielesności jako takiej z całym złożonym bagażem znaczeń, jakie ono za sobą pociąga, i czy fenomenologia, odkrywając znaczenie ludzkiego ciała, nie okazuje się ostatecznie na nie „skazana".