Kup książkę

Goodbye Mr. Postmodernism

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy

ISBN: 978-83-231-2658-4
Liczba stron: 450
Rok wydania: 2011
Wydania: 1

Bartosz Kuźniarz

(ur. w 1979 r.), filozof, socjolog, eseista i tłumacz. Pracuje w Katedrze Filozofii Instytutu Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor książki Pieniądz i system. O diable w gospodarce (Kraków 2006). Publikował m.in. w „Odrze”, „Krytyce Politycznej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Er(r)go”, „Czasie Kultury” oraz prasie codziennej. Interesuje się współczesną teorią społeczną oraz zjawiskami z pogranicza filozofii, socjologii i ekonomii. W latach 2007-2009 był członkiem redakcji pisma „Kronos”, obecnie związany jest ze środowiskiem „Krytyki Politycznej”.

W latach 80. i 90. ubiegłego wieku pojęcie postmodernizmu budziło skrajne emocje. Po jednej stronie lokowali się kpiarze i radykalni sceptycy, którzy uznali pisarstwo postmodernistyczne za humbug i wytwór intelektualnej mody. Po drugiej stronie znajdowali się ci, którzy w postmodernizm uwierzyli aż za bardzo, widząc w nim festiwal wszelkich różnic, a zarazem nadejście długo wyczekiwanego królestwa wolności. Czym był jednak w swej istocie ów straszny bądź ekscytujący postmodernizm? I czy nie nadszedł już czas, by spojrzeć na tę sprawę odrobinę chłodniejszym okiem? W Polsce wydaje się to tym bardziej wskazane, że tematykę postmodernizmu i ponowoczesności rozwijali w swoich pracach głównie anglosascy marksiści, których twórczość została w naszym kraju po 1989 roku niesłusznie, choć ze zrozumiałych względów zaniedbana.
Bohaterowie Goodbye Mr. Postmodernism to Perry Anderson, David Harvey, Fredric Jameson, Terry Eagleton oraz Slavoj Zizek, których autor umieszcza pod wspólnym szyldem „późnej lewicy”. Książka stanowi zarazem encyklopedyczne wprowadzenie do ich teorii, jak i próbę uchwycenia obecnego klimatu lewicowej myśli, która manierze wiecznej emancypacji oraz upodobaniu do kolorowych marginesów (wspólnym postmodernizmowi i „nowej”, zrodzonej pod koniec lat 60. lewicy) coraz częściej przeciwstawia skłonność do wyrzeczeń i odpowiedzialnej etycznie refleksji.