Kup książkę

Modele, artefakty, kolektywy

ISBN: 978-83-231-2879-3
Liczba stron: 505
Rok wydania: 2012
Wydania: 1

Łukasz Afeltowicz

(ur. 1982 r.) – dr hab., absolwent toruńskiej socjologii i filozofii. Specjalizuje się w obszarze studiów nad nauką i technologią (STS) oraz partycypacyjnych badań w działaniu. Jego wcześniejsze badania obracały się wokół problematyki kognitywnych uwarunkowań nauki oraz inżynierii społecznej. Ich efektem jest Mongrafia FNP oraz napisana wspólnie z Radosławem Sojakiem praca "Arystokraci i rzemieślnicy". Aktualnie łączy STS z problematyką socjologii prośrodowiskowej. Mąż Joanny, ojciec Agaty i Leona.

O tym, że nauka polega na rozwiązywaniu problemów, pisało już wielu autorów. Jednak kto rozwiązuje owe problemy? Jakie mechanizmy wykorzystuje się w tym celu? Odpowiedź na te pytania nie jest wcale oczywista.
Kiedy spojrzymy na standardową wizję nauki, łatwo dostrzeżemy w niej opowieść, w której główne role odgrywają jednostki dokonujące przełomowych odkryć. Jest to historia gigantów, którzy wyznaczają nowe ścieżki rozwoju ludzkości – historia, która jest zarazem heroiczna i sentymentalna. Jednocześnie jest to wizja, która zakłada, że nauka to praca przede wszystkim (jeżeli nie wyłącznie) intelektualna.
Problem w tym, że ta wizja w żaden sposób nie przystaje do funkcjonowania współczesnej nauki. Jak zatem to wszystko działa? Jaka jest rola jednostki w procesie naukowym? Jakie funkcje pełnią czynniki społeczne i materialne? Jak rzeczywiście wygląda praktyka rozwiązywania problemów? To pytania, od których wychodzi autor książki Modele, artefakty, kolektywy.
Publikacja ta jest oryginalną próbą syntezy współczesnych studiów nad nauką i technologią. Autor rozpoczyna od klasycznych podejść filozoficznych Thomasa Kuhna i Ludwika Flecka, rekonstruuje najważniejsze elementy socjologii wiedzy naukowej, by przejść do współczesnych antropologicznych i kognitywnych analiz praktyk badawczych. Efektem jest nie-heroiczna i nie-sentymentalna wizja nauki, w której kluczowe role odgrywają kolektywny wymiar procesu badawczego oraz interakcje uczonych z elementami ich materialnego środowiska – zarówno skomplikowanymi instrumentami laboratoryjnymi, maszynami obliczeniowymi, jak i prozaicznymi przedmiotami codziennego użytku.