Kup książkę

Don Kichote w krainie filozofów

O kichotyzmie pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości

ISBN: 978-83-231-2921-9
Liczba stron: 432
Rok wydania: 2012
Wydania: 1

Iwona Krupecka

(ur. 1980), adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego; zajmuje się historią filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem okresu nowożytnego i filozofii hiszpańskiej, oraz pograniczem filozofii i literatury; publikowała m.in. w „Ameryce Łacińskiej”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Filo-Sofiji”.

Tematem książki jest kichotyzm filozoficzny, ujęty jako spoiwo Pokolenia ’98, nieformalnej grupy wpływowych myślicieli hiszpańskich przełomu XIX i XX wieku. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza pokazuje, w jaki sposób dokonało się przejście od interpretacji dzieła literackiego do zastosowania tego dzieła jako narzędzia wyjaśniania rzeczywistości. Druga przedstawia koncepcje filozoficzne, wypracowane w trakcie analizy utworu Cervantesa i zogniskowane wokół zagadnienia podmiotu, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Główna para bohaterów – Don Kichote i Sanczo Pansa – posłużyła do stworzenia dynamicznej wizji podmiotowości, nieustannie rozdartej między tym, co idealne, a tym, co materialne, własne i obce, trwałe i ulotne.

Książkę można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu www.kopernikanska.pl