Ukrzyżowani

Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

ISBN: 978-83-231-3009-3
Liczba stron: 360
Rok wydania: 2013
Wydania: 1

Kamila Baraniecka-Olszewska

Ukończyła etnologię oraz studia latynoamerykanistyczne. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół antropologii religii, zwłaszcza form ekspresji religijnej.

Książka Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce ma dwóch głównych bohaterów: tytułowe misteria oraz teorię performance jako propozycję koncepcji interpretacyjnej w badaniach antropologicznych nad współczesną religijnością. Dzięki takiemu podejściu udaje się uchwycić polskie misteria wielkanocne jako zjawisko niezwykle różnorodne. Obejmuje ono bowiem zarówno przedstawienia kameralne, jak i widowiskowe, profesjonalne inscenizacje religijne. Różne są także scenariusze misteriów męki Pańskiej. Wspólny jest jednak cel przyświecający ich organizatorom – chcą oni przybliżyć ludziom wagę ofiary Chrystusa i tym samym przygotować ich do przeżywania Wielkanocy. Misteria te są wystawiane w bardzo różnych miejscach – od wnętrz kościołów, kalwaryjskich dróżek, przez miejsca kaźni, miejskie place, do parków sanatoryjnych i torów wyścigów konnych. Przestrzeń, w której jest prezentowana męka Pańska, wpływa na odbiór wydarzenia nie tylko przez możliwość wprowadzenia mniej lub bardziej atrakcyjnego sposobu wystawiania Pasji, ale przede wszystkim przez obecność często ogromnego bagażu symbolicznego, który nakłada się w danym miejscu na konkretne przedstawienia wielkanocne.
Książka prezentuje misteria męki Pańskiej jako wydarzenia szczególnie trafnie odpowiadające na potrzeby dzisiejszych wiernych. Doświadczenia wywołane uczestnictwem w tego typu przedsięwzięciach wykraczają poza doznania związane z liturgią czy innymi wielkimi wydarzeniami religijnymi. Wykorzystując siłę wizualizacji, a często też nowoczesne techniki, środki wyrazu rodem z imprez masowych, misteria przedstawiają kluczową dla chrześcijaństwa historię, spełniając oczekiwania odbiorców przyzwyczajonych do poetyki oferowanej przez kulturę popularną. Znajdując się na przecięciu tego, co popularne i wysokie, religijne i świeckie, podniosłe i ludyczne tworzą w polskiej religijności zjawisko wyjątkowe w kalendarzu liturgicznym.