Kup książkę

Kobiety w dynastii Piastów

Rola społeczna Piastowskich żon i córek do połowy XII wieku - studium porównawcze

ISBN: 978-83-231-2958-5
Liczba stron: 710
Rok wydania: 2013
Wydania: 1

Grzegorz Pac

(ur. 1982), adiunkt na Wydziale Historii UW. Doktorat obronił w 2011 r., w 2020 r. uzyskał habilitację. Studiował w Instytucie Historycznym UW oraz na Queen’s University w Belfaście. Stypendysta programu Socrates-Erasmus, Ministra Edukacji Narodowej i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2009 odbył staż doktorancki na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii (jako stypendysta fundacji KAAD z Bonn), w latach 2011-2012 postdoc na University of Notre Dame (Garstka Fellowship), w latach 2012-2015 – postdoc w Instytucie Historii UAM (FUGA NCN). Zajmuje się kulturą religijną i polityczną we wczesnym i pełnym średniowieczu średniowieczu, w tym społeczną rolą kobiet, queenship i kultem świętych.

Jakie miejsce zajmowały kobiety w pierwszej polskiej dynastii? Czego od nich oczekiwano i jak rozumiano ich społeczne role? Czy kobiety bywały podmiotem działań, czy też pozostawały wyłącznie instrumentami w grze prowadzonej przez mężczyzn?
Na te pytania szukamy odpowiedzi w prezentowanej książce. Przedstawia ona dynastię Piastów w okresie pierwszych dwustu lat polskiej państwowości, ukazując ją na tle innych rodów panujących Europy wcześniejszego średniowiecza. Podejmowane analizy koncentrują się m.in. na obecnych w kulturze wcześniejszego średniowiecza żeńskich wzorcach zachowań, roli kobiet jako fundatorek i dobrodziejek Kościoła, ich zaangażowaniu w liturgiczną pamięć rodu i wpływie na jego imiennictwo, a także na funkcjach, jakie pełnił w dynastii rodowy klasztor żeński. Na okres wczesnopiastowski patrzymy więc z innej perspektywy, stawiając w centrum zainteresowania nieme dotąd bohaterki rodzimych dziejów – żony i córki polskich władców.