Kup książkę

Gry sztuki z architekturą

Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

ISBN: 978-83-231-3005-5
Liczba stron: 652
Rok wydania: 2013
Wydania: 1

Gabriela Świtek

kierowniczka Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka University of Cambridge (Doctor of Philosophy, 1999; Master of Philosophy, 1996) i Central European University w Pradze (1994). Stypendystka m.in.: Institute for Advanced Studies in the Humanities (University of Edinburgh, 2010), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn, 2010), Fulbright Senior Research Grant (The Ohio State University, Columbus, 2006–2007), The Society of Architectural Historians Senior Annual Meeting Fellowship (2006), The Central European University (Budapeszt, 2002), The Civic Education Project Fellowship, Open Society Institute (2000–2002), Cambridge Overseas Trust, Overseas Student Research Scheme Award (University of Cambridge, 1994–1998).
Autorka książek Aporie architektury (2012) i Writing on Fragments: Philosophy, Architecture, and the Horizons of Modernity (2009). Kierownik działu dokumentacji sztuki współczesnej w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Kuratorka wystaw, m.in.: „Jarosław Kozakiewicz. Transfer” (Pawilon Polonia, 10. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji, 2006), „Daniel Libeskind. Fundamenty pamięci” (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2004). Główny obszar jej zainteresowań to historia i filozofia architektury, metodologia historii sztuki oraz współczesna kultura wizualna.

Książka, wpisująca się we wciąż aktualne w dobie „postmedializmu” dyskusje o rozmywaniu się granic sztuk, stawia pytanie o miejsce architektury w nowoczesnych systemach sztuk pięknych i we współczesnych definicjach sztuk wizualnych. Inspiracją dla podjęcia tych rozważań stały się współczesne praktyki artystyczne, w których wyłania się wyraźnie nurt zainteresowania architekturą oraz sposobami architektonicznej reprezentacji.
Współczesne integracje ukazane są na tle dawnych powinowactw, a zwłaszcza na tle osiemnastowiecznej krytyki doktryny ut pictura poesis, nowoczesnych systemów sztuk pięknych, często marginalizujących architekturę, dziewiętnastowiecznego postulatu syntezy sztuk (Gesamtkunstwerk), czy koncepcji integracji sztuk z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Zwrot ku architekturze, zauważalny w praktykach artystycznych, zostaje przedstawiony również w odniesieniu do przemieszczeń perspektyw badawczych współczesnej humanistyki. Omówione w książce zagadnienia są analizowane z perspektywy badawczej dyscypliny historii sztuki, która – w ciągu kilku ostatnich dekad – uległa wielu metodologicznym „zwrotom”. Rozważania o współczesnych powinowactwach architektury i sztuk wizualnych, zawarte w prezentowanej książce, stanowią propozycję odnowienia historii sztuki – nie tylko jako współczesnej nauki o obrazie, ale i współczesnej nauki o przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem architektury jako „sztuki kształtowania przestrzeni”.