Kup książkę

Gry z tożsamością

Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

ISBN: 978-83-231-3067-3
Liczba stron: 486
Rok wydania: 2013
Wydania: 1

Agata Dziuban

socjolożka, religioznawczyni, tłumaczka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz streetworkerka w Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się współczesne przemiany jednostkowej tożsamości, (transgresyjne) praktyki cielesne oraz społeczny i polityczny wymiar epidemii HIV/AIDS w krajach bloku wschodniego.

Dlaczego tatuowanie ciała staje się dziś w Polsce coraz bardziej popularne? Czy tatuaż to jedynie ozdoba, czy może coś więcej – forma ekspresji siebie i kształtowania własnego „ja”? Czy osoby wytatuowane podkreślają w ten sposób swoją inność i nonkonformizm, czy też przynależność do pewnej wspólnoty? Jakie znaczenie ma tatuaż z perspektywy ich biografii? Jaki wpływ wywiera na ich codzienne życie, pracę i relacje z innymi ludźmi? Ta książka stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
Autorka przygląda się roli praktyki tatuowania w indywidualizującym się polskim społeczeństwie, pokazując, że można potraktować tatuaż jako niezwykle efektywne narzędzie konstruowania, wyrażania i negocjowania jednostkowej tożsamości. Analizując wypowiedzi licznych entuzjastów tatuażu, sugeruje, iż zaangażowanie w tę modyfikację ciała wynika nie tylko z pragnienia zmiany własnego wyglądu, ale stanowi również sposób przekształcania własnego wizerunku, pracy nad swoją biografią czy zarządzania emocjami. Ponadto wskazuje, że tatuaż to nie tylko indywidualizujący znak, ale również swoisty komentarz kulturowy, przy pomocy którego jednostka może sytuować się wobec swojego otoczenia, zaznaczając zarówno dystans wobec innych, jak i łączące ją z nimi więzi.

2014 r. - Nominacja do Nagrody im. J. Długosza