Polityka pisarstwa historycznego

Refleksja teoretyczna Haydena White'a

ISBN: 978-83-941666-4-9
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2015
Wydania: 1

Jakub Muchowski

historyk, metodolog, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Virginia. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Fundacji Lanckorońskich. Autor książki Historyka Shoah (2006). Sekretarz redakcji czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne”. Zajmuje się historią intelektualną, teorią i metodologią historii oraz badaniami nad ludobójstwami.

Refleksja teoretyczna nad historią oferowana przez Haydena White'a na ogół pojawia się w dyskusjach o statusie poznawczym rezultatów pracy historyka, relacji między sztuką a historiografią i moralnych zobowiązaniach badaczy dziejów. Prezentowana książka skupia się na zaproponowanym przez amerykańskiego historyka opisie związków łączących pisarstwo historyczne i politykę. Podstawą myślenia White'a jest założenie o istnieniu ścisłej korelacji między poetyką a polityką pisarstwa historycznego. To, jak wypowiadamy się o przeszłości, określa nasz stosunek do teraźniejszości i nasze oczekiwania wobec przyszłości. Kształtuje bowiem sposoby postrzegania rzeczywistości, zmieniając lub zachowując ramy myślenia i działania. Ważnymi punktami dyskursu historycznego definiującymi te ramy są między innymi pojęcia: sprawczość, struktura, ideologia, realizm, modernizm, utopia, antycypacja i spełnienie. Ich użycie pozwoliło na wyeksponowanie i analizę teoretycznych działań White'a performujących przemianę pisarstwa historycznego w instrument emancypacji.