Tekstualizacja doświadczenia

Studia o piśmiennictwie greckim

ISBN: 978-83-941666-0-1
Liczba stron: 272
Rok wydania: 2015
Wydania: 1

Paweł Majewski

Jest członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Autor książek Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema (2007); Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków (2013, Nagroda Rektora UW) oraz współredaktor podręcznika Antropologia antyku greckiego (2011), Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim (2015, seria Monografie Humanistyczne FNP); Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia(2017). W latach 2008 i 2009 otrzymywał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a w 2008 stypendium Rektora UW.

Tekstualizacja doświadczenia to próba syntetycznego opisu procesów, które doprowadziły do powstania „tekstowego obrazu świata” charakterystycznego dla kultury europejskiej. Analizując teksty Arystotelesa, Archimedesa, Ksenofonta i innych pisarzy starożytnych, autor tej książki chce wykazać, że średniowieczna, nowożytna i współczesna „kultura tekstu” w nauce i literaturze europejskiej nie wynika z uniwersalnych relacji między językiem, światem i doświadczeniem, lecz stanowi rezultat konkretnych procesów historycznych oraz kulturowych.