Spór o panteizm

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej

ISBN: 978-83-941-6667-0
Liczba stron: 396
Rok wydania: 2016
Wydania: 1

Józef Piórczyński

Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie był m.in. kuratorem Katedry Etyki i kierownikiem Katedry Historii Filozofii. Od roku 2013 jest zatrudniony w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora filozofii. Badacz niemieckiej myśli filozoficznej i filozoficzno-religijnej, zwłaszcza mistyki Jakuba Boehmego i Mistrza Eckharta. Temu pierwszemu, największemu mistykowi świata, szewcowi z zawodu, znawcy alchemii, astrologii i magii, poświęcił rozprawę Absolut, człowiek, świat (1991). Dzieło Mistrza Eckharta, błyskotliwego i głębokiego intelektualnie dominikanina, analizował natomiast w książce Mistyka jako filozofia. Mistrz Eckhart (1997). W rozprawie Wolność człowieka i Bóg (PWN 1999) analizował filozofię wolności Schellinga. Najnowsza książka profesora, która przedstawia bodaj największą kontrowersję filozoficzną w Niemczech dotyczącą nauki Spinozy i poglądów Lessinga, Spór o panteizm, Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej, ukazała się po polsku (2016) i po niemiecku (2019).

Spór, w którym głównymi antagonistami byli Jacobi i Mendelssohn, dotyczył pierwotnie tego, czy Lessing był spinozystą. Usiłowania rozstrzygnięcia tej kwestii prowadziły z natury rzeczy do zasadniczego sporu o filozofię Spinozy. Najpierw dyskusja między Mendelssohnem a Jacobim przebiegała w formie listów i rozpraw przekazywanych sobie nawzajem. Z chwilą publikacji tekstów Jacobiego O nauce Spinozy w listach do Pana Mojżesza Mendelssohna spór staje się publiczny, uruchamiając świadomość i podświadomość niemiecką zakorzenioną w panteizmie i angażując „całe uczone i lubujące się w estetyzmie Niemcy” (M. Grunwald, XIX w.).
„Autor próbuje odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, w jaki dokładnie sposób przebiegała recepcja myśli Spinozy w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach XVIII w., po drugie zaś, jaki wpływ miała ona na przemiany filozofii niemieckiej tego okresu. Obie kwestie można bez wahania określić jako fundamentalne dla rozumienia sytuacji, która zaistniała w filozofii niemieckiej u schyłku epoki oświecenia i z której wyrósł idealizm niemiecki – myśl z jednej strony wieńcząca niemieckie oświecenie, z drugiej zaś otwierająca nowe, już ściśle współczesne perspektywy w filozofii. Z uwagi na to, że klasyczna filozofia niemiecka należy do najważniejszych źródeł myśli współczesnej, wartość książki Józefa Piórczyńskiego nie sprowadza się do czysto historycznego sprawozdania z pewnego interesującego epizodu w dziejach myśli niemieckiej XVIII stulecia, lecz polega nadto na dostarczeniu pewnych istotnych wątków pozwalających lepiej zrozumieć szereg faktów, które zaważyły na tym, czym stała się filozofia niemiecka na przełomie XVIII i XIX w., i które wciąż do pewnego stopnia określają horyzonty współczesnego myślenia. Praca ma zatem również znaczenie stricte filozoficzne” (fragment recenzji wydawniczej).