(U)sługi domowe

Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej

ISBN: 978-83-231-3751-1
Liczba stron: 386
Rok wydania: 2016
Wydania: 1

Anna Kordasiewicz

Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą, problemy starzejącego się społeczeństwa, migracje zarobkowe, zaangażowanie obywatelskie oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz analizie danych jakościowych. Współpracuje z Fundacją Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytutem Socjologii UŁ, Instytutem Socjologii UW oraz Fundacją Pole Dialogu, której jest współzałożycielką. Ma duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie metod jakościowych w naukach społecznych. Projektowała i prowadziła procesy partycypacyjne. Jest autorką wielu publikacji na temat pracy domowej, opiece i migracjach, jest współredaktorką książki „Edukacja obywatelska w działaniu” (Scholar 2013) oraz współtłumaczką książki Lofland et al. „Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych” (Scholar 2011).

Książka „(U)sługi domowe” to propozycja spojrzenia na przemiany relacji społecznych we współczesnej Polsce przez pryzmat płatnej pracy domowej. Podsumowuje ponad dziesięcioletni okres badań nad płatną pracą domową w powojennej Polsce, podejmowaną współcześnie przez Polaków za granicą oraz nad historycznymi formami służby domowej. Przedstawia dylematy transformacyjnej Polski, napięcia relacyjne o charakterze kulturowym i klasowym ukryte pod zindywidualizowanym i interpersonalnym przeżywaniem „kontraktu płatnej pracy domowej”. Oferuje interpretację współczesności wg klucza przeplatających się i współwystępujących przejawów przednowoczesnego, nowoczesnego i ponowoczesnego sposobu ujmowania ładu społecznego w skali mikro i w życiu codziennym.