W sercu Ultima Thule

Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

ISBN: 978-83-231-3725-2
Liczba stron: 362
Rok wydania: 2017
Wydania: 1

Agata Lubowicka

(ur. 1979) Skandynawistka i tłumaczka. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Badaczka skandynawskiej literatury polarnej, duńskiego dyskursu o Grenlandii i współczesnej kultury grenlandzkiej. Popularyzatorka nauki w dziedzinie badań humanistycznych nad Arktyką.

Choć Daleka Północ dla świata zachodniego przez wieki stanowiła jedynie ambiwalentny konstrukt wyobrażeniowy, ukształtował on jednak trwale sposób postrzegania regionów polarnych jako raju albo dystopii. Dotyczyło to także Grenlandii i jej rdzennych mieszkańców, a rzeczywiste spotkania kulturowe, jakie nastąpiły wraz ze staroskandynawskim osadnictwem na wyspie i kontynuowane były przez kilkusetletni okres duńskiej kolonizacji, jedynie umocniły ten wizerunek. Dzięki istnieniu na najdalej położonych na północ terytoriach dzikich i barbarzyńskich „innych”, mieszkańcy peryferyjnej Danii mogli bowiem ukonstytuować własną tożsamość jako narodu bardziej zaawansowanego w europejskim pochodzie cywilizacji i postępu.

W sercu Ultima Thule Agaty Lubowickiej to literackie odczytanie nieznanych w Polsce relacji z ekspedycji do Grenlandii Północnej najznamienitszego duńsko-grenlandzkiego polarnika, Knuda Rasmussena (1879–1933). Rasmussen, podróżnik i kolonizator, który całe swoje życie poświęcił badaniu społeczności inuickich, bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do utrwalenia romantycznego wizerunku Grenlandii i jej mieszkańców w dyskursie europejskim. Celem autorki jest zbadanie związków literackiej konstrukcji Grenlandii Północnej w analizowanych utworach z procesem ekspansji terytorialnej państwa duńskiego. W swej refleksji badaczka wykorzystuje narzędzia badawcze dostarczone przez szeroko pojęte studia postkolonialne i ich głównych reprezentantów: Edwarda W. Saida, Homiego Bhabhę i Mary Louise Pratt. Obierając za punkt wyjścia ambiwalencję postaci Rasmussena oraz będących efektem jego działalności literackich przedstawień Grenlandii Północnej i jej rdzennych mieszkańców, autorka dowodzi niestabilności konstrukcji geografii i tożsamości, istniejącej pomimo asymetrycznego układu sił między kolonizatorem a skolonizowanym.