Historiografia i mitologia kobiecości

Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

ISBN: 978-83-231-3723-8
Liczba stron: 490
Rok wydania: 2017
Wydania: 1

Joanna Szewczyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską obroniła w 2015 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała między innymi w „Ruchu Literackim”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Autobiografii. Literaturze. Kulturze. Mediach” i „Wielogłosie”. Zajmuje się antropologią literatury, historią kobiet i literaturą XX wieku. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Książka stanowi próbę odczytania alternatywnych historii kobiet w pięciu najwybitniejszych powieściach Teodora Parnickiego. Zawarte w niej interpretacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie literaturoznawstwa, teorii historiografii, szczególnie zaś antropologii kultury i feministycznej krytyki literackiej. Studium ma na celu odsłonięcie innego wymiaru powieściopisarstwa Teodora Parnickiego, ukazanie genderowej wrażliwości autora Nowej Baśni, niejednokrotnie antycypującego w swej twórczości przemiany zachodzące w ponowoczesnej teorii historiografii.

Przedstawione analizy koncentrują się między innymi wokół zagadnień mitologii kobiecości, genealogii matrylineralnej, cielesności w historii oraz problemu płci, traktowanej jako istotny komponent kreowania narracji historycznej. Książka podejmuje również namysł nad relacją łączącą historię, mit i literaturę w powieściach Teodora Parnickiego oraz proponuje spojrzenie na jego twórczość z innej perspektywy, uwzględniającej płeć doświadczenia historycznego, stawiającej w centrum zainteresowania postaci kobiet będących aktywnymi kreatorkami rzeczywistości oraz innych kulturowo i etnicznie, sytuujących się na marginesie Wielkiej Historii.