Officium a rationibus

Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu

ISBN: 978-83-231-3880-8
Liczba stron: 518
Rok wydania: 2017
Wydania: 1

Karol Kłodziński

(ur. w 1987 r.) Historyk starożytności, doktor nauk humanistycznych. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Autor oraz współautor trzech monografii, podręcznika licealnego, vademecum maturalnego oraz kilkunastu artykułów publikowanych na łamach cenionych czasopism, takich jak m.in. „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum”, „Palamedes. A Journal of Ancient History”, „Przegląd Historyczny”, „Res Historica”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” czy „Zeszyty Prawnicze”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START w 2013 i 2014 roku), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sekretarz „Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii politycznej starożytnego Rzymu, administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii.

Fenomen istnienia wielkich imperiów, w tym Cesarstwa Rzymskiego, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczonych. Do dziś nie do końca rozpoznane pozostaje zagadnienie funkcjonowania administracji rzymskiej w okresie pryncypatu. Kolejnym pokoleniom badaczy przychodzi zmierzyć się z pytaniami, jak były zorganizowane struktury administracyjne tak rozległego imperium, w jaki sposób było ono zarządzane, kim byli urzędnicy cesarscy i jakie posiadali kompetencje.

Książka „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu” została poświęcona urzędowi a rationibus („do spraw rachunkowości/od rachunków”), głównej centralnej instytucji zarządzającej finansami wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, oraz urzędnikom, którzy piastowali to stanowisko. Studium to nie tylko prezentuje jeden z najważniejszych elementów administracji wczesnego Cesarstwa, lecz także daje cenny wgląd w funkcjonowanie tejże administracji jako całości.

Urząd a rationibus, choć opisywany przez uczonych już od XIX wieku, do dziś nie doczekał się osobnego opracowania monograficznego. Odkrywane i publikowane niemal każdego roku źródła epigraficzne, a także potrzeba reinterpretacji tych dobrze już znanych źródeł (głównie narracyjnych) oraz narosłych w historiografii opinii, skłaniają do nowego spojrzenia na funkcjonowanie officium a rationibus w okresie pryncypatu.

2018.12 - nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności za rok 2017